"ТВОЄ ПРАВО" - фахові юридичні консультації -

захисти себе!

Меню сайту
Категорії розділу
Кримінальне право [18]
Житлове право [45]
Земельні правовідносини [14]
Сімейне право [18]
Адміністративне право [32]
Соціальне забезпечення [45]
Спадкове право [16]
Трудове право [54]
Поради юриста [42]
Пошук
Реклама
Головна » 2011 » Січень » 15 » Комерційна таємниця

18:01
Комерційна таємниця
Комерційна таємниця (поняття, оформлення)

Комерційна таємниця – відомості, пов’язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб’єкта господарювання, використання яких у господарській діяльності надає можливість отримання прибутку та/або конкурентної переваги чи збереження положення на ринку, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб’єкта господарювання.

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, визначаються суб’єктом господарювання відповідно до законодавства.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р. № 611 “Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці ”, не можуть бути віднесені до комерційної таємниці:
- установчі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами;
- інформація за всіма встановленими формами державної звітності;
- дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов’язкових платежів;
- відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату в цілому та за професіями й посадами, а також наявність вільних робочих місць;
- документи про сплату податків і обов’язкових платежів;
- інформація про забруднення навколишнього природного середовища, недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди здоров’ю, а також інші порушення законодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків;
- документи про платоспроможність;
- відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих підприємствах, спілках, об’єднаннях та інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю;
- відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню.

Підприємства, установи та організації зобов’язані подавати перелічені відомості органам державної виконавчої влади, контролюючим і правоохоронним органам, іншим юридичним особам відповідно до чинного законодавства, за їх вимогою.

Отже, відомості, які можуть бути віднесені до комерційної таємниці, наприклад підприємства, повинні мати такі ознаки:
- не містити державної таємниці;
- не наносити шкоди інтересам суспільства;
- відноситись до виробничої діяльності підприємства;
- мати дієву або потенційну комерційну цінність та створювати переваги в конкурентній боротьбі;
- мати обмеження в доступі тощо.

Відповідальність за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства, встановлюється законодавчими актами України".

Затребувана Вами інформація є комерційною таємницею адже стосується виробничої діяльності підприємства. Відповідно до ЗУ «Про інформацію» інформація, що становить комерційну таємницю може бути надана тільки у порядку встановленому законодавчими актами України.

НАКАЗ № 35
ПРО КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ
м. Київ „ „ 2011 р.

Для ефективної роботи ТОВ „” та з метою забезпечення надійного і всебічного збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації на підприємстві, дільниці та його структурних підрозділах,

НАКАЗУЮ:
1. Запровадити з „ „ 2011 року комерційну таємницю на підприємстві.
2. Затвердити з „ ” 2011 року перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства (перелік додається до наказу).
3. Затвердити „ ” 2011 року зобов’язання про нерозголошення відомостей, що складають комерційну таємницю підприємства зобов’язання додається до наказу).
4. Ознайомити працівників підприємства з даним наказом під розпис.
5. За невиконання вимог по збереженню комерційної таємниці співробітники несуть перед підприємством матеріальну, дисциплінарну і юридичну відповідальність.

Інспектор ВК ПІБ
Директор ТОВ „ ” ПІБ

З наказом ознайомлені : ***************************

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Зобов'язання працівника ТО „”
про нерозголошення комерційної таємниці

Я, ____________________________________________________________________________,
як працівник ТОВ „” у період трудових відносин з підприємством і протягом трьох років після їхнього закінчення зобов’язуюся:
1. Не розголошувати відомості, що становлять комерційну таємницю підприємства, що мені можуть бути довірені чи стануть відомі по роботі.
2. Не передавати третім особам і не розкривати привселюдно відомості, що складають комерційну таємницю підприємства, без згоди директора.
3. Виконувати покладені на мене вимоги наказів, інструкцій і додатків по нерозголошенню комерційної таємниці підприємства.
4. У випадку спроби сторонніх осіб одержати від мене відомості про комерційну таємницю негайно сповістити про це дирекції підприємства.
5. Зберігати комерційну таємницю тих підприємств, організацій, фірм, банків, з якими маю ділові відносини.
6. Не використовувати відомості комерційної таємниці підприємства для заняття якою-небудь діяльністю, що конкурентною дією може завдати шкоди.
7. Про втрату чи нестачу носіїв комерційної таємниці, документів, посвідчень, пропусків, ключів від приміщень, сховищ, сейфів (металевих шаф), печаток, штампів та інших фактів, що можуть призвести до розголошення комерційної таємниці підприємства, а також про причини й умови можливого витоку відомостей, що складають комерційну таємницю підприємства, негайно повідомити директора.
Я попереджений, що у випадку невиконання якого-небудь з вищевказаних пунктів даного зобов’язання можу бути звільнений з підприємства. До мого відома також доведені з роз’ясненнями відповідні положення по нерозголошенню комерційної таємниці.
Мені відомо, що у разі порушення цих положень може наступити кримінальна, адміністративна, цивільно-правова відповідальність відповідно до законодавства України у вигляді:
- позбавлення волі,
- грошового штрафу,
- обов’язку по відшкодуванню збитку підприємству (втраченої вигоди та ділової репутації);
- інших покарань.

_____________________ “____” _________________ 2011 року
(підпис)

Директор ТОВ „” підтверджує, що дані Вами зобов’язання не обмежують Ваших прав на інтелектуальну власність. Про закінчення терміну дії зобов’язання адміністрація повідомить Вас завчасно в письмовій формі.
Директор ТОВ „” ПІБ

*************************************
Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю ТОВ „”
1. Керівництво:
- відомості про перспективні методи керівництва виробництвом.
2. Виробництво:
- організаційна структура підприємства;
- характер виробництва в цілому і його структурних одиниць;
- організація праці на підприємстві;
- відомості про виробничі можливості підприємства;
- характеристика виробництва в цілому і його структурних одиниць: дані про резерви сировини на підприємстві, відомості про фонди окремих матеріалів, у тому числі тих, що випускаються для власних потреб.
3. Плани:
- плани розвитку підприємства;
- відомості про плани підприємства по розширенню виробництва;
- інвестиційні програми, техніко-економічні обґрунтування і плани інвестицій;
- планово-аналітичні матеріали за поточний період;
- обсяг майбутніх закупівель по термінах, асортименту, цінам, країнам, фірмам;
- зведені відомості про ефективність експорту чи імпорту сировини та матеріалів.
4. Фінанси:
- відомості, що розкривають планові і фактичні показники фінансового плану; - майнове положення;
- вартість основних засобів і запасів матеріалів та сировини;
- грошові обороти;
- банківські операції;
- відомості про фінансові операції;
- об’єми виручка;
- рівень доходів;
- боргові зобов’язання.
5. Партнери:
- відомості про представників, посередників, дилерів і партнерів;
- відомості про постачальників, покупців і споживачів, оптових і роздрібних;
- комерційні зв’язки;
- місця закупівлі сировини та матерівлів;
- відомості про іноземних комерційних партнерів;
- відомості і характеристика підприємств - торгових партнерів (основні виробничі фонди, кредити, товарообіг);
- відомості про клієнтів у торгівлі і рекламі.
6. Контракти:
- умови контрактів (терміни, обсяги, номенклатура, умови постачання);
- особливі умови контрактів (знижки, доплати, розстрочки платежів);
- умови платежів по контрактах (ціни, знижки, доплати, розстрочки платежів).
7. Ціни.
- відомості про методику розрахунків цін і принципах ціноутворення;
- структура цін;
- калькуляція витрат виробництва;
- дані для калькуляції ціни.
8. Оплата праці:
- умови укладання контрактів між адміністрацією підприємства і працівниками;
- відомості про оплату праці, преміальних, доплатах і компенсаціях.

Директор ТОВ „” ПІБ

==============================================================

Стаття 154. Регулювання відносин щодо використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності 1. Відносини, пов'язані з використанням у господарськійдіяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюютьсяцим Кодексом та іншими законами. 2. До відносин, пов'язаних з використанням у господарськійдіяльності прав інтелектуальної власності, застосовуютьсяположення Цивільного кодексу України ( 435-15 ) з урахуваннямособливостей, передбачених цим Кодексом та іншими законами. Стаття 155. Об'єкти прав інтелектуальної власності 1. Об'єктами прав інтелектуальної власності у сферігосподарювання визнаються: винаходи та корисні моделі; промислові зразки; сорти рослин та породи тварин; торговельні марки (знаки для товарів і послуг); комерційне (фірмове) найменування; географічне зазначення; комерційна таємниця; комп'ютерні програми; інші об'єкти, передбачені законом. 2. Загальні умови захисту прав інтелектуальної власності наоб'єкти, зазначені у цій статті, визначаються Цивільним кодексомУкраїни ( 435-15 ).
а ЦКУ говорит следующее
Стаття 117. Обов'язки учасників господарського товариства 1. Учасники господарського товариства зобов'язані: 1) додержуватися установчого документа товариства тавиконувати рішення загальних зборів; 2) виконувати свої зобов'язання перед товариством, у томучислі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади(оплачувати акції) у розмірі, в порядку та засобами, щопередбачені установчим документом; 3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційнуінформацію про діяльність товариства. 2. Учасники господарського товариства можуть також мати іншіобов'язки, встановлені установчим документом товариства тазаконом.
Стаття 302. Право на інформацію 1. Фізична особа має право вільно збирати, зберігати,використовувати і поширювати інформацію. Збирання, зберігання, використання і поширення інформаціїпро особисте життя фізичної особи без її згоди не допускаються,крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національноїбезпеки, економічного добробуту та прав людини. Не допускаєтьсятакож збирання інформації, яка є державною таємницею абоконфіденційною інформацією юридичної особи.

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова правління
ПП "________________"
______________/ПІБ директора
М.П.

Положення про комерційну таємницю
і конфіденційну інформацію і правила їх збереження.


Дане Положення розроблене у відповідності, ст.ст. 30, 38 Закону Украйни „Про інформацію".
Комерційною таємницею і конфіденційною інформацією ПП „ _____________", надалі „Підприємство" є:

* Комерційна інформація;
* Таємниці виробництва;
* Організаційно – управлінська діяльність Підприємства

До комерційної інформації відносяться відомості:

* знання і досвід в сфері реалізації продукції та послуг;
* відомості про кон'єктуру, маркетингові дослідження;
* аналіз конкурентноздатності продукції і послуг;
* інформація по споживачах, замовниках, посередниках; банківські відносини, кредити, борги ;
* відомості про найбільш вигідні форми використання грошових коштів, акцій та інших цінних паперів, капіталовкладеннях;
* бухгалтерські і фінансові звіти;
* очікувані об'єми комерційної діяльності і плани розвитку Підприємства, відомості про наради;
* відомості про заробітну плату;
* відомості по укладених договорах (контрактах ), пропозиціях по їх укладенню;
* умови договорів реалізації і передачі продуктів;
* умови перевезення вантажів;
* список ( перелік ) клієнтів;
* ділова кореспонденція;
* форми і види розрахунків;
* відомості про безпеку Підприємства.

Таємницями виробництва ( „ ноу - хау") Підприємства є:

* Методи і способи правового здійснення діяльності Підприємства;
* Знання пов'язані з освоєнням, обслуговуванням, створенням, експлуатацією, ремонтом нової техніки, технології, управлінського, фінансового, економічного та ін. Характеру.
* Організаційно – управлінська діяльність Підприємства:

Організаційно – управлінською інформацією, що охороняється в якості конфіденційної , є:

* Структури і методи управління;
* Зв'язки як в середині, так і поза Підприємством;
* Розподіл обов'язків і їх зміст;
* Взаємодія структурних підрозділів;
* Плани розвитку и реорганізації виробництва;
* Склад засновників Підприємства і їх частка в Статутному фонді. Кадровий склад, його підбір, формування;
* Об'єкти охорони і контролю, його організація, методи боротьби і способи.

До комерційної таємниці Підприємства відносяться інші відомості пов'язані з її діяльністю, що не ввійшли до вищевказаного переліку, розголошення ( передача, витік) котрих може зашкодити підприємству, його інтересам.
Міри по захисту комерційної таємниці і конфіденційної інформації:
Усі відомості, що складають комерційну таємницю і конфіденційну інформацію, передаються стороннім організаціям, державним органам ( відповідно до їх компетенції) і фізичним особам тільки з санкції керівника Підприємства. Процес передачі оформляється Протоколом. Ця інформація передається в письмовому вигляді на письмові запити.
Від осіб , допущених до ознайомлення з комерційною таємницею, беруться відповідні розписки про нерозголошення комерційної таємниці і конфіденційної інформації і про їх згоду з мірами відповідальності у разі її розголошення;
Надання відомостей, що містять комерційну таємницю і конфіденційну інформацію, представникам судових, ревізійних , слідчих та інших контролюючих державних органів, народним депутатам, представникам телебачення, радіо, преси здійснюється тільки з санкції керівника з обов'язковим протоколюванням і в законодавчо встановленні строки.
Працівник Підприємства, що має доступ до комерційної таємниці і конфіденційної інформації зобов'язується її зберігати, і погоджується з мірами відповідальності за їх розголошення.
Розголошенням комерційної таємниці і конфіденційної інформації є ознайомлення інших юридичних або фізичних осіб іншого органу без санкції керівника Підприємства з відомостями , що складають у відповідності до даного Положення комерційну таємницю, працівником Підприємства, котрому ці відомості були доведені до відома у встановленому порядку або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, якщо це спричинило чи могло спричинити шкоду Підприємству

До працівника Підприємства, що допустив порушення даного Положення, застосовуються наступні міри відповідальності:
Дисциплінарна відповідальність : догана чи звільнення у відповідності з трудовим законодавством чи контрактом;
Кримінальна відповідальність згідно ст. 231, 232, 361-2, 362 КК України.

Даний документ розроблений на основі вимог Правління Підприємства про підтримку конфіденційності в питаннях, що складають чи містять комерційну таємницю Підприємства.
Основною вимогою є нерозголошення подробиць фінансово – господарської та ділової діяльності Підприємства, а саме:

* будь – яка інформація стосовно фінансових і ділових партнерів Підприємства як на території України так і поза її межами;
* будь – яка інформація про фінансово-господарську діяльність Підприємства, специфіки ведення бухгалтерського обліку, оформлення та складання документів.
* Будь – яка інформація стосовно договірних зобов'язань Підприємства з контрагентами:
* зміст договору;
* умови договору;
* предмет договору;
* пільгові умови договору;
* порядок і форма оплати;
* строки виконання зобов'язань згідно договору;
* будь - яка інформація про порядок зберігання матеріальних цінностей, навантаження, розвантаження товару, його кількості;
* інформація про розміри торгівельної виручки і порядок її індексації поточного залишку на р/р Підприємства, товарно – грошового обігу;
* інформація про фінансові можливості Підприємства;
* будь – яка інформація про розміри заробітної плати, формах і розмірах матеріального стимулювання працівників Підприємства;
* будь- яка інформація про організацію охорони офіса, об'єктів, складських приміщень, пожежно – охоронною сигналізацією;
* будь- яка інформація про кількість працівників Підприємства, їх посад;
* будь-яка інформація витік, якої може завдати моральну чи матеріальну шкоду Підприємству, його працівникам.

Категорія: Трудове право | Переглядів: 11317 | Додав: ВКарпатах | Теги: комерційна таємниця фірми, комерційна таємниця підприємства, комерційна таємниця | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Календар
«  Січень 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архів записів
Друзі сайту
отдых в Сходнице
Статистика

каталог сайтів

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

Реклама
З питань
розміщення реклами
звертайся
за тел. 063 61 21 545
Copyright "Твоє право" © 2018. При копіюванні матеріалу гіперпосилання на сайт pravnik.at.ua обов'язкове. Хостинг від uCoz